Türk ,öğün çalış,güven

                     Mustafa Kemal  ATATÜRK

*Ulusal ve toplumsal değerleri benimser,Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlıdır

*Evrensel çocuk hakları bildirgesinde tanımlanan hakları benimser

*Öğrencilerin yaşamsal ve akademik başarılarını destekler

*Farklılıkları zenginlik olarak kabul eder

*İşbirliği ve ekip çalışmasını önemser .bunun için uygun ortam oluşturur

*Anlaşılmaktan çok anlamaya önem verir,Lider yetiştirir.